حذف پول کاغذی و تاثیرات آن برروی دیجیتالی شدن
آغاز رسمی حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور
روز جهانی محیط زیست
حذف قبوض کاغذی، خدمت به کشور
فعالسازی قبض پیامکی در سبزپرداز