تعرفه افزایش قیمت آب و برق در سال 1399
مزایای پرداخت شارژ آنلاین ساختمان در شرایط کرونایی
کنتورهای برق در ایام کرونا چگونه قرائت می شوند؟
اخطار شرکت آبفای تهران در خصوص افزایش مصرف و احتمال قطع آب استان